Tuesday, August 30, 2011

Finished watching Madoka Magika

และแล้วก็เข้าใจว่า ทำไมมาโดกะมากิคะ ถึงได้รับการกล่าวขาญว่าเป็นหนึ่งในอนิเมชั่นที่ดีที่สุดตลอดการ!!!
ดูจบแล้ว เศร้ามาก!!!